Verhuren zonder zorgen!

Wij zorgen voor de verplichtingen en handelingen inzake huurbeheer waaraan eigenaars dagelijks moeten voldoen. Wij worden het enige aanspreekpunt van uw huurders, vaklui, uw syndicus en de administratie met betrekking tot uw vastgoed. 

Zoeken naar een huurder:

 • Selectie van een solvabele huurder (opvragen loonfiches)
 • Opstellen huurcontract conform de nieuwe wetgeving
 • Ondertekening van het huurcontract
 • Checken dat waarborg gestort werd
 • Checken dat brandverzekering in orde is
 • Contacteren expert
 • Ingaande plaatsbeschrijving bijwonen
 • Overhandiging sleutels
 • Registratie huurcontract en getekende plaatsbeschrijving
 • Aanvragen EPC attest

Tijdens de bewoning:

 • Opvolgen van de werkzaamheden en onderhoudswerken
 • Inning van de huurgelden en lasten
 • Opvolging van de schadegevallen en geschillen
 • Indexatie huur

Bij het vertrek van de huurder:

 • Uitgaande plaatsbeschrijving: vaststellen huurschade
 • Vrijgave van de borg min eventuele huurschade
 • Opname van de meterstanden

Door het huurbeheer van uw eigendom uit handen te geven, kunt u ook uw belangen verdedigen in alle transparantie en zonder nare verrassingen: 

 • Op technisch vlak: we gaan geen belangrijke verbintenissen aan voor uw eigendom zonder u eerst te raadplegen.
 • Op het vlak van onbetaalde huurgelden: De inning van de huurgelden opvolgen, is onze prioriteit. Wij garanderen u een opvolging van de vervaldagen en een beleid van regelmatige aanmaningen.
 • Op financieel vlak: er wordt regelmatig een gedetailleerd overzicht van de ontvangen huurgelden en lasten van uw eigendom opgesteld en u toegestuurd.

Onze verbintenissen:

 • Een vastgoedbeheer zonder zorgen garanderen
 • Huurleegstand beperken
 • Het risico van onbetaalde huurgelden verminderen
 • Instaan voor een 100% transparant beheer: een regelmatig verslag met de bewijsstukken

OPVOLGING + GEMOEDSRUST + DUIDELIJKHEID + RENDEMENT 

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Berthouts Immo

RENTEXPERT

beheer